Smart Art – en finess i PowerPoint


(obs! Starta filmen, klicka på ikonen för “helskärm” i högra hörnet så får du helbild)

Många av oss använder PowerPoint för att presentera något men också som grund när vi skapar olika typer av produktioner och lärobjekt tex. föreläsningar på nätet med program som Articulate.
Även om man kan Power Point är det inte säkert att man känner till eller kan så mycket om funktionen Smart-Art. Med Smart-Art kan du på ett mycket smidigt sätt att göra din Power Point mer visuell!

Är du intresserad av att veta mer om det ta en titt på den här korta filmen, gjord av Åsa Kronkvist IKT-pedagog på Högskolan i Kristianstad.

Helen Gelin

Helen Gelin

Jag arbetar som IKT pedagog och IKT-producent. Det innebär att jag dels designar och producerar nätbaserade kurser och utbildningsmaterial, dels handleder och undervisar i olika IT-pedagogiska verktyg bl.a lärplattformen Ping Pong. Jag är också kursledare på veckokursen ”IT i utbildningen”.

More Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>