Ny omgång av “IT i utbildningen”

IT i utbildningen

I mars är det dags för en ny omgång av vår mycket uppskattade kurs “IT i utbildningen — nu och i framtiden”. Syftet med kursen är att ge lärare vid Karolinska Institutet kunskap om ett antal IT-pedagogiska verktyg som finns tillgängliga vid KI samt att ge tillfälle till reflektion över när, var, hur och om man ska använda sådana.

Kursen bygger på “blended learning”, dvs lärarledd utbildning i klassrum i kombination med självständigt arbete och övningar online när det passar den enskilda deltagaren. Vi testade detta flexibla upplägg för första gången nu under hösten och det visade sig vara en succé – alla deltagare uppgav i utvärderingen att de skulle rekommendera kursen till sina kolleger!

Mera information och anmälningsformulär finns på Lärarwebben.

Välkommen!

Carina Ahlberg

Carina Ahlberg

Jag arbetar som avdelningschef för avdelningen IKT-pedagogiskt stöd på KIB. Jag är också en av medlemmarna i ledningsgruppen för CLK, Centrum för Lärande och Kunskap.

More Posts